Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2023 22:52

Αθλητική Κατασκήνωση Δήμου Χαλανδρίου: Από τη Δευτέρα 9 Μαΐου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη Β’ περίοδο

Τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 και ώρα 08:00 ξεκινούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη Β’ περίοδο της «Αθλητικής Κατασκήνωσης 2022».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά δημοτών - κατοίκων και υπαλλήλων του Δήμου Χαλανδρίου, τα οποία κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2021-2022, θα αποφοιτήσουν από τις τάξεις του Δημοτικού σχολείου (από Α’ έως και ΣΤ’ Δημοτικού).

Για τη συμμετοχή στη Β’ περίοδο, προτεραιότητα έχουν παιδιά που δεν υπέβαλλαν αίτηση για την Α’ κατασκηνωτική περίοδο. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των θέσεων, από νέους συμμετέχοντες, δικαίωμα εγγραφής θα έχουν και οι συμμετέχοντες της Α’ περιόδου.

Για την έγκριση των αιτήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, ενώ η εγγραφή θεωρείται ολοκληρωμένη με την καταβολή της συνδρομής.

Η διαδικασία των αιτήσεων

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνονται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, μέσω της πλατφόρμας demos365.chalandri.gr.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων για τη Β’ και τη Γ’ περίοδο είναι οι εξής:

 • Β’ περίοδος: 09/05/2022 έως 13/05/2022
 • Γ’ περίοδος: 16/05/2022 έως 20/05/2022
 • Οι αιτούντες ακολουθώντας τις οδηγίες, δημιουργούν λογαριασμό χρήστη στην περιοχή «Αίτηση Εγγραφής Νέου Χρήστη» συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία (Όνομα, Επίθετο, e-mail, Κωδικό, Επιβεβαίωση Κωδικού).
 • Αφού λάβουν έναν μοναδικό κωδικό μέσω e-mail θα προχωρήσουν στην είσοδο χρηστών μόνο με κωδικούς Demos και όχι κωδικούς taxisnet.
 • Για την ολοκλήρωση της εγγραφής είναι απαραίτητη η καταχώρηση των κάτωθι απαραίτητων δικαιολογητικών, σε μορφή PDF.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

α. Ιατρική βεβαίωση για τη συμμετοχή του παιδιού
β. Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας
γ. Αντίγραφο ταυτότητας αιτούντα (γονέα ή κηδεμόνα)
δ. Καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων στο έντυπο «Παραλαβή παιδιών - Αλλεργίες», το οποίο βρίσκεται στο πεδίο: «Βοηθητικά Έγγραφα». Το σχετικό έντυπο μπορείτε να το βρείτε και ΕΔΩ.
ε. Πιστοποιητικό γέννησης παιδιού ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται η ημερομηνία γέννησης του παιδιού.
στ. Για τρίτεκνους-πολύτεκνους ή μονογονεϊκές οικογένειες: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή κάρτα τρίτεκνου-πολύτεκνου.

 • Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί όταν μέσω e-mail οι αιτούντες θα λάβουν προσωπικό μήνυμα ότι η αίτησή τους είναι ενεργή και εγκεκριμένη και μπορούν να καταβάλλουν τη συνδρομή συμμετοχής.
 • Η καταβολή της συνδρομής συμμετοχής θα γίνεται στη γραμματεία του Αθλητικού Κέντρου «Ν. Πέρκιζας», μόνο μέσω POS, από Δευτέρα έως Παρασκευή & ώρες 08:00-13:30 & 15:00-19:00, εντός της εβδομάδας υποβολής των αιτήσεων της εκάστοτε περιόδου.

Στην περίπτωση που οι θέσεις για την κάθε περίοδο έχουν συμπληρωθεί πριν από την καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων της περιόδου αυτής, δεν θα γίνονται δεκτές περαιτέρω αιτήσεις για την συγκεκριμένη περίοδο.

Για τη συμμετοχή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας και ώρα υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.

Κατά την εξέταση των αιτήσεων, προτεραιότητα θα έχουν τα παιδιά τα οποία ανήκουν σε οικογένειες εξυπηρετούμενων από τις κοινωνικές δομές του Δήμου και η συμμετοχή τους θα είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Κόστος συμμετοχής

Η βασική συνδρομή για τη συμμετοχή στην Αθλητική Κατασκήνωση, ορίζεται στο ποσό των εξήντα (60) ευρώ, όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αναλυτικότερα:

 

Όροι συμμετοχής - Πληροφορίες για το πρόγραμμα

Οι περίοδοι της «Αθλητικής Κατασκήνωσης» διαμορφώνονται ως κάτωθι:

 • Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 20/06/2022 έως 1/07/2022
 • Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 04/07/2022 έως 15/07/2022
 • Γ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 18/07/2022 έως 29/07/2022.

Για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων, σε κάθε περίοδο, θα απασχοληθούν έως διακόσια πενήντα (250) παιδιά.

Οι χώροι υλοποίησης του προγράμματος είναι το κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ - βόλεϊ, το κλειστό κολυμβητήριο με μεγάλη και μικρή πισίνα, οι αίθουσες 1,2,3, τα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ, καθώς και το γήπεδο ποδοσφαίρου - στίβου.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και ανεμπόδιστη πραγματοποίηση των δράσεων της κατασκήνωσης, τα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ, καθώς και το γήπεδο ποδοσφαίρου - στίβου, κατά τις ώρες των δραστηριοτήτων του προγράμματος, θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό.

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή του παιδιού θεωρείται η προσκόμιση πρόσφατης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ την ημέρα δήλωσης συμμετοχής, υπογεγραμμένη από παιδίατρο, στην οποία να αναφέρεται, ότι το παιδί είναι υγιές και μπορεί να συμμετέχει στις εκδηλώσεις της Αθλητικής Κατασκήνωσης.
 • Για την συμμετοχή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάση της ημερομηνίας και ώρας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, ενώ η εγγραφή θεωρείται ολοκληρωμένη με την καταβολή της συνδρομής.
 • Οι μέρες απουσίας από το Πρόγραμμα δεν αναπληρώνονται σε επόμενη περίοδο.
 • Για την πιστοποίηση δημότη ή κατοίκου Χαλανδρίου, είναι απαραίτητη η προσκόμιση αποδεικτικού εγγράφου (Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης – Λογαριασμός ΔΕΚΟ) την ημέρα δήλωσης συμμετοχής.
 • Το αντίτιμο της συνδρομής καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής. Το κόστος εισιτηρίου για το χώρο επίσκεψης της εκάστοτε εκδρομής εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί θα καταβάλλεται κατά την πρώτη εβδομάδα κάθε περιόδου, έως και την προηγούμενη ημέρα της εκδρομής.
 • Ακύρωση συμμετοχής και επιστροφή της συνδρομής γίνεται μόνο σε περιπτώσεις προβλημάτων υγείας και εφόσον ο κηδεμόνας ενημερώσει την γραμματεία της Κατασκήνωσης, τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου που έχει δηλώσει συμμετοχή.
 • Σε περίπτωση απουσίας του παιδιού πρέπει να ενημερώσετε την γραμματεία της Κατασκήνωσης μέχρι τις 09.00 της ίδιας μέρας.
 • Σε περίπτωση που άλλο άτομο (πέραν αυτού που έχετε δηλώσει) πρέπει να παραλάβει το παιδί σας να ενημερώσετε έγκαιρα την γραμματεία, ενώ το άτομο αυτό θα πρέπει να αποδείξει την ταυτότητά του.
 • Οι συμμετέχοντες που δεν υπακούν στους κανόνες και δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των προπονητών, ασκώντας λεκτική ή σωματική βία στους συναθλητές τους, θα αποβάλλονται από την Κατασκήνωση.
 • Δεν επιτρέπεται στα παιδιά να έχουν μαζί τους χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα (κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά παιχνίδια, MP3 κ.λπ.) Οι εργαζόμενοι δε φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειάς τους .
 • Σε κάθε περίοδο, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών που συμμετέχουν, η εκδρομή δύναται να πραγματοποιηθεί σε δύο (2) φάσεις . Σε περίπτωση όμως που η λειτουργία της κατασκήνωσης το απαιτεί, η εκδρομή δύναται να μην πραγματοποιηθεί.
 • Σε περίπτωση ανωτέρας βίας και απρόβλεπτων συνθηκών, το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων της Κατασκήνωσης μπορεί να μεταβληθεί χωρίς προειδοποίηση.
 • Η ώρα άφιξης είναι 07:30 έως 09:00 ενώ η ώρα αποχώρησης είναι από τις 14:00 έως τις 15:30.

 


Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.