Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020 00:47

Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στην Τούφα Χαλανδρίου

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1866/Β/16-5-2020, αποφασίστηκε από τους υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, και Εσωτερικών, η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας της κάτωθι υπαίθριας αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α' 171) για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 25.5.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 28.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και ως εξής:

Λαϊκή αγορά επί των οδών Τυμφρηστού και Παρνασσού του Δήμου Χαλανδρίου Αττικής, με φορέα λειτουργίας αυτής τη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένης υπόψη και της διαπιστωμένης μη τήρησης των τεθέντων όρων στην υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27805/30-4-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1640), σύμφωνα με την από 14.5.2020 και με αρ. πρωτ. 1016/14/72 αναφορά του Α.Τ. Χαλανδρίου.

Σημείωση: Η συγκεκριμένη λαϊκή αγορά λειτουργεί κάθε Πέμπτη.


X

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αναδημοσιεύσετε ένα άρθρο παρακαλούμε απευθυνθείτε στο info@myxalandri.gr

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.